DANE KONTAKTOWE

Adres:
Działdowo 13-200
Kisiny 84

dr inż. arch. Katarzyna Kościńska-Grabowska

503-567-824

506-551-391

mgr inż. Malwina Kowalska

mgr inż. Zuzanna Woźniak

502-474-771

kkgdesign.arch@gmail.com