URBANISTYKA

Zajmujemy się szeroko pojęta urbanistyką, co w ogromnym skrócie oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za planowanie przestrzeni. Jesteśmy od tego, aby przemyślanie znajdować odpowiednie rozwiązania w zakresie kształtowania przestrzeni, które pozwolą unikać konfliktów, zapewnią zrównoważony rozwój, Skupiamy się więc na takim zaplanowaniu określonej przestrzeni, która będzie najbardziej korzystne dla funkcjonowania społeczności zamieszkującej dany obszar.

  • Projekty zagospodarowania terenu
  • Projekty zagospodarowania zieleni